Skip to main content

Fa escassos dies el departament d’educació de la Generalitat de Catalunya presentava el decret d’ordenació dels ensenyaments en l’educació bàsica, el qual va posar en peu de guerra a tots els sindicats que han convocat 5 dies de vaga el 15, 16, 17, 29 i 30 de març.

Entre les mesures més polèmiques, tot i que no necessàriament més greu, trobem l’avançament de l’inici del curs escolar al 5 de setembre. És significatiu que el departament asseguri que és una mesura destinada a facilitar la conciliació familiar alhora que es promouen els horaris intensius, deixant a les famílies obreres amb la mateixa problemàtica.

El decret presentat pel conseller formalitza una actualització dels requeriments de la UE pel que fa a la reproducció ideològica d’un model que, lluny de formar a la població per desenvolupar un sentit crític i una formació íntegra dels diferents camps del coneixement, necessitarà una mà d’obra que destinarà la seva força i intel·ligència a la producció, facilitant l’assimilació dels futurs marcs d’explotació, els quals incrementen cada vegada més les taxes de guanys per la burgesia a costa del treball assalariat de la classe obrera. Tot en nom de l’equitat, la sostenibilitat i la cohesió social.

Tanmateix, algunes de les reformes curriculars en l’educació bàsica obligatòria inclouen assignatures i matèries com Emprenedoria, Formació i orientació personal i professional i Educació en valors cívics i ètics. L’Emprenedoria, entesa com una capacitat i un esperit crític que fomenta la iniciativa personal, quan no és altra cosa que la promoció de l’individualisme competitiu que pren com a model d’èxit els més grans explotadors capitalistes contemporanis; la Formació i orientació personal i professional, que segons l’origen de classe de l’alumnat ja es pot intuir cap a on aniran dirigits i quines seran les opcions que “lliurement” permet escollir el capitalisme segons les necessitats productives; i l’Educació en valors cívics i ètics, que simplement reflectiran els valors i l’ètica dictada per la classe dominant per justificar el criminal sistema capitalista. Unes assignatures i matèries amb una càrrega ideològica explícita i implícita en tant que l’educació no és cap institució aïllada del mode de producció, sinó que esdevé un aparell de reproducció social directe a les aules erigit sobre les lògiques de l’explotació capitalista. Naturalment, tot en nom de l’equitat, la sostenibilitat i la cohesió social.

D’altra banda, assignatures com Filosofia o Ciències del Món Contemporani són eliminades del currículum definitivament, obligant a l’alumnat a decidir sobre una branca o altra de l’educació mitjançant optatives a una edat més primerenca. Aquests canvis suposen la supressió d’assignatures fonamentals pel desenvolupament del pensament crític i l’estudi de la ciència i pressiona als i les estudiants per determinar el seu futur en un moment que encara correspon a la consolidació d’una formació íntegra del conjunt dels coneixements bàsics, els quals aportaran una capacitat i aptitud per poder decidir amb major autonomia l’orientació formativa que vulguin prendre.

Resulta sorprenent (o potser no) com també mantenen assignatures com Religió, els coneixements de la qual queden subscrites a les corresponents autoritats religioses amb que coopera l’Estat per impartir a les aules dita assignatura.

Aquest marc estratègic en l’àmbit de l’educació i la formació de la UE encaixa perfectament amb els interessos del capital. N’és la prova el fet que no es garantís el debat ni la participació efectiva dels sindicats i la comunitat educativa sobre la redacció del polèmic nou decret, així com la conveniència de l’actual Govern (i els anteriors) amb les darreres reformes laborals i educatives que venen a reforçar l’opressió burgesa sobre la classe obrera. També n’és prova la manca de finançament en formació del professorat per les noves demandes curriculars relacionades amb noves tecnologies; l’augment de l’autonomia dels centre per decidir “lliurement” l’orientació dels seus programes educatius, quan aquests queden supeditats al finançament i les condicions socioterritorials de cada centre; i també queda palès com el nou decret no fa cap referència a l’alta càrrega lectiva, els alts ratis d’alumnes per docent i els escassos recursos destinats a l’educació pública mentre es mantenen els concerts amb milions d’euros per centres educatius elitistes i reaccionaris.

En cap cas, aquest decret respon a les demandes ni necessitats dels treballadors i treballadores del sector educatiu, i tampoc pas a les demandes i necessitats del conjunt dels i les estudiants d’extracció obrera i popular. Per aquest motiu, instem al conjunt de la comunitat educativa, treballadors, treballadores i estudiants, a organitzar-se en estructures sindicals i de classe per defensar als nostres interessos. Cal fer front als atacs constants dels diferents governs que s’alternen al parlament burgès i posar sobre la taula les demandes d’una classe obrera extenuada, per transformar aquesta indignació en organització.

Davant l’ofensiva, és necessari articular una resposta política independent i organitzada. Triem el necessari, triem prendre partit.

Comitè Nacional dels CJC-Catalunya