Skip to main content
CatalunyaVida militante

Per una educació per a la classe obrera, tranquem amb el seu sistema

By 30/10/2022noviembre 1st, 2022No Comments

El jovent i l’estudiantat coneixem massa bé què és patir ansietat, estrès i depressió, perquè s’han tornat les nostres companyes de vida. Coneixem massa bé què vol dir renunciar a la nostra vida social, a allò que ens agrada fer i al nostre descans per seguir avançant en un sistema educatiu que ens vol expulsar, que ens vol obedients i que no satisfà les nostres expectatives. Coneixem massa bé què és anar del nostre centre d’estudis al nostre centre de treball, dia si i dia també, per poder sobreviure a un món que només respon a una exigència: la del capital.

Som presoners d’una vida en crisi. Creixem sense capacitat de pensar a llarg termini perquè en aquest sistema no tenim futur; sabem que tot i estudiar carreres universitàries o graus no tindrem garantit ni un mínim d’estabilitat; vivim en una espiral d’improvització i precarietat que afecta greument a la nostra salut mental.

Els governs, siguin del color que siguin, apliquen reformes al sistema educatiu per tal de subordinar-lo cada vegada més a les necessitats del capitalisme i empitjorar les nostres condicions de vida i d’estudi: la LOSU i la llei d’FP dual volen fer-nos treballar en condicions ultraprecàries sota la mentida de les pràctiques, mentre que la LCU, aprovada el curs passat, reprimeix durament el moviment estudiantil.

La nova crisi capitalista, aprofundida per la pandèmia i la guerra, afectarà greument a la nostra classe, incrementat els nivells d’explotació, expulsant a molts dels nostres companys i companyes dels centres d’estudi, i condemnant, una vegada més, a la classe treballadora a la misèria.

Contra aquesta situació no podem resignar-nos, no hem de deixar que el pessimisme governi la nostra vida. Contra la vida de misèria que ens imposa el capitalisme hi ha una altra via, una altra manera de viure i d’entendre el món, una societat lliure de les cadenes que ens empresonen. Però aquesta nova societat només la podrem conquerir a través de la organització i de la lluita, del treball militant i col·lectiu. No deixem que la nostra ràbia contra aquest món s’evapori en resignació: transformem la ràbia en resposta! Organitzem-nos a la Joventut Comunista!

***

Los jóvenes y estudiantes sabemos demasiado bien qué es sufrir ansiedad, estrés y depresión, porque se han convertido en nuestras compañeras de vida. Conocemos demasiado bien qué significa renunciar a nuestra vida social, a aquello que nos gusta hacer y a nuestros descansos para seguir avanzando en un sistema educativo que nos quiere expulsar, que nos quiere obedientes y que no satisface nuestras expectativas. Conocemos demasiado bien qué es ir de nuestro centro de estudios a nuestro centro de trabajo, día sí y día también, para poder sobrevivir a un mundo que sólo responde a una exigencia: la del capital.

Somos prisioneros de una vida en crisis. Crecemos sin la capacidad de pensar a largo plazo porque en este sistema no tenemos futuro; sabemos que aunque estudiemos carreras universitarias o grados no tendremos garantizado ni un mínimo de estabilidad; vivimos en una espiral de improvisación y precariedad que afecta gravemente a nuestra salud mental.
Los gobiernos, sean del color que sean, aplican reformas al sistema educativo para subordinarlo cada vez más a las necesidades del capitalismo y empeorar nuestras condiciones de vida y de estudio: la LOSU y la ley de FP pretenden hacernos trabajar en condiciones ultra precarias bajo la farsa que supone las prácticas con trabajo infrarremunerado o directamente no remunerado, mientras que la LCU, aprobada el curso pasado, reprime duramente el movimiento estudiantil.

La nueva crisis capitalista, agudizada por la pandemia y la guerra, afectará gravemente a nuestra clase, incrementando los niveles de explotación, expulsando a muchos de nuestros compañeros y compañeras de los centros de estudio, y condenando, una vez más, a la clase trabajadora a la miseria.

Contra esta situación no podemos resignarnos, no debemos dejar que el pesimismo gobierne nuestra vida. Contra la vida de miseria que nos impone el capitalismo hay otra vía, otra manera de vivir y de entender el mundo, una sociedad libre de las cadenas que nos encarcelan. Pero esta nueva sociedad únicamente la podremos conquistar a través de la organización y de la lucha, del trabajo militante y colectivo. No dejemos que nuestra rabia contra este mundo se evapore en resignación: ¡transformemos la rabia en respuesta! ¡Organicémonos en la Juventud Comunista!