Skip to main content

Els CJC consolidem la nostra estructura organitzativa a les comarques del Vallès, suposant aquesta expansió un increment de la presència de la Joventut Comunista arreu del territori català.

El Vallès Occidental i el Vallès Oriental es caracteritzen per una forta presència industrial, travessades per algunes de les principals rutes de transport de l’Estat, i pel seu teixit urbà que suma més d’1,3 milions d’habitants. Aquestes condicions fan del Vallès un dels territoris amb més pes demogràfic i un dels principals centres productius de Catalunya. En aquest sentit, es tracta d’un territori més on les contradiccions del capitalisme afloren de manera explícita: barris obrers massificats, altes taxes d’atur o la manca d’accés a l’habitatge entre d’altres. En definitiva, les comarques vallesanes escenifiquen algunes de les problemàtiques principals de la classe obrera en general i del jovent d’extracció obrera en particular, en tant que moltes ciutats i nuclis del Vallès esdevenen dormitoris on reproduir la força de treball per continuar produint al dia següent, sense equipaments suficients ni alternatives saludables d’oci.

Tanmateix, malgrat integrar un patrimoni natural destacable, aquests espais són sotmesos als interessos de la burgesia per explotar els seus beneficis i no pel gaudi de la classe obrera. L’anarquia de la producció cristallitza en ampliacions de rutes de transport que alteren espais naturals i l’especulació urbanística fragmenta l’escassa continuïtat natural que es podia trobar a un territori altament urbanitzat.

Davant la vida de misèria que el capitalisme aboca als i les joves de la classe obrera vallesana, els CJC fem una crida al jovent dels barris, ciutats i pobles a prendre Partit sota una estructura política independent i de classe, on siguem els obrers i les obreres qui construïm un poder propi. Només podem confiar en les nostres pròpies forces per enfortir el projecte comunista, per transformar la ràbia en resposta.