CatalunyaEducaciónTerritoriosUncategorized

El 16D organitzat amb els teus, contra la seva universitat

By 09/12/2021 junio 10th, 2022 No Comments

LOMLOE, llei de la FP i LOSU, amb aquestes tres noves lleis el govern de coalició socialdemòcrata pretén reformar el conjunt del sistema educatiu, no pas per a millorar les condicions de vida de la nostra classe, sinó per adaptar-ho a les necessitats del capitalisme contemporani. En un context de crisi econòmica, amb una reforma laboral
a l’horitzó proper, que pretén modificar superficialment les relacions laborals, tot incrementant la flexibilitat interna i externa, es fa necessari adaptar el sistema educatiu a les noves demandes, i això estan fent.

La LOSU suposa un pas més en un camí que ja porta dècades recorrent-se. Amb aquesta llei, el Ministeri d’Universitats pretén donar encara més poder a les empreses per a condicionar els estudis universitaris. La manca d’un finançament públic específic denota ja que la intenció del govern no és pas millorar les marcades deficiències de les universitats; per contra, l’avantprojecte de llei recull tota una sèrie de mesures encaminades a incentivar el finançament privat de les universitats, supeditant-les a les necessitats d’una o altre branca de la producció. La introducció dels itineraris oberts busca, sota el mantra de la llibertat, dirigir als estudiants cap a una formació determinada o cap a una altra, en funció de la pressió del mercat laboral, sense que importi
la formació íntegra de l’alumnat. A més a més, la normativa inclou també la formació dual, la qual implica la creació de mà d’obra barata que servirà per a pressionar a la baixa les condicions de la plantilla, alhora que incrementa la capacitat del capital privat d’influir en la formació de l’alumnat.

La LOSU, que ha sigut ja analitzada en altres ocasions (https://juventudcomunista.es/sobre-la-ley-organica-del-sistema-universitario/), suposa un atac frontal contra els interessos de la classe obrera en general i contra els estudiants d’extracció obrera i popular. Experiències recents, com la de la vaga del metall a Cadis, ens mostren el camí; que la classe obrera pot confiar únicament en les seves forces i que la seva organització pot torçar el braç a la patronal.  Les victòries de la nostra classe sota el mode de producció capitalista no són més que victòries temporals però, més enllà dels resultats concrets, serveixen per demostrar que, si la majoria que tot ho produeix atura, no és mou res, i que en la seva organització està la clau per superar definitivament el capitalisme.

El 16D diferents organitzacions han convocat una vaga estudiantil a Catalunya per a protestar contra la LOSU. Més enllà del resultat final d’aquesta vaga fem una crida als estudiants a organitzar-se en estructures independents, que defensin els seus interessos objectius, més enllà de les nímies demandes que poden ser assimilades per les dinàmiques del parlamentarisme burgès. El 16D pot representar un inici, però en cap cas un final; la necessitat de donar continuïtat a la jornada de vaga és manifesta, no només per aturar la tramitació de la LOSU, la qual cosa serà possible únicament amb una activitat unificada entre estudiants i treballadors del conjunt d’Espanya, sinó per a posar de relleu que cap llei beneficiarà a la nostra classe, per a traslladar la necessitat de construir una universitat al servei de les necessitats de la classe obrera, per trencar amb aquells que, tot dient-se representats dels interessos dels estudiants i dels treballadors, pacten i faciliten governs d’aquells que ens mantenen sota el seu jou.

Contra la LOSU i per una universitat per a la classe obrera, el 16D organitza’t amb els teus, tria el necessari.

Comitè Nacional dels Col•lectius de Joves Comunistes de Catalunya