Skip to main content

Gazte Komunisten Kolektibuek-CJC irmoki salatzen dogu MENA edota, inon kargura ez dauzen adingabe atzerritarren Lehenengo Harrerako zentruen egoera larri eta arriskutsue. Lehenik eta behin, zentroetako langileongatik, baina, batez ere, gazte babesgabe honek jasaten daben utzikeria eta biolentzia instituzionalagatik.

Adingabeentzako egoitza honek gehienez 60 lagunentzako diseinatu izen arren, gaur egun muga hau askotan ez da errespetatzen. Adibide moduen, Elgezabal zentroan (Amorebieta-Etxano, Bizkaia) 150 adingabe inguru bizi die 60 lagunentzat pentsatutako zentro baten. Egoera hau aurreikusi eta erabat saihestu zitekeen, ez gainokupazio egoeragatik bakarrik, bertan dauzen gazte askorentzako beharrezkoak dien baliabide espezifiko faltagatik baizik.
Zornotzako Elgezabalen adibidera bueltatuz, honen izaera azpimarratu beharra dau. Izan ere, Elgezabal adingabeei babesa eta leku segurua eskaintzeko Lehen Harrerako egoitza da, baina Bizkaiko Foru Aldundiak alternatibarik eskaintzen ez dauenez, zentrora sartzen diren profil asko ez die lehen harrerakuek. Gainokupazioari jokabide arazoak deukiezan adingabeen sartu-irtenak gehitzen jakoz, zeintzuk, beste profil ezberdin bat deukienez, ezaugarri konkretu batzuetako egoitza bat behar daben. Gazte talde hauen kasuen, lehen harrerako zentro arrunt baten sartuz gero, bertako gainokupazio eta eskuhartze erraminta eta langile ezpezializatuen gabeziak ezinezko egiten dau gazteak behar bezala artatzie.

Testuinguru honetan, indarkeria egoerak egunerokotasuna die, bai bizilagunekiko eta baita hezitzaileekiko bebai. Bestelako baliabide faltagatik, erasotzaileak behin eta berriro zentrora ekartzen dabez, egoera oraindik zailago bat sorraraziz. Egun, indarkeria eta eraso honen ondorioz, hainbat die psikologikoki lanerako ezintasun egoeran dauzen hezitzailiek. Egoera are okerragoa da kontuan hartzen badogu zentroko adingabe gehienei Amorebieta Etxano-ko udalak errolda errefusatzen dotziela, egoera adminsitratibo irregularrera bultzatuz. Irregulartasun honek, aldi berean, osasun zerbitzu, eskolaratze eta bestelako formakuntza izateko eskubideen urrapena sustatzen dau, gazte proletariobabesgabe hauek lan informalera behartzen dauzen bezain beste.

Egoera hau salatzekotan, Bizkaiko Esku-Hartze Sozial sektoreko langileok hilabeteak daroaguz borroka sindikal eta politiko hau batasunaren indarragaz bultzaten. Elgezabal bezalako zentroetan gauzen 4.000 lankideren lan baldintzak arautuko dauzen hitzarmen duin baten alde. Gazte komunista hezitzaileok, Bizkaiko Foru Aldundiaren rol antimigratzailea salatzen dogu, baita Gizardatz eta Geroa enpresetako patronalak inposaturiko negoziazioen blokeue, zeinaren bitartez langile hezitzaileon borroka apurtu nahi daben.

Gazte komunistok daukaguna emango dogu garaipen sindikal hau lortzeko eta sektoreko lankideen antolakuntza eta klase kontzientzia areagotzeko, baina ezin dogu borrokak hartu behar dauen sakontasuna inolaz ere eten. Izan ere, Bizkaiko Foru Aldundiaren ardurapekoa dan gizarte zerbitzu honetan baldintza duinak estrukturalki bermatu behar die bai langile hezitzaile eta bai adin txikikoentzat, ikuspegi integral batetik. Horregatik Gazte Komunisten Kolektiboek-CJC azpikontratazioarekin amaitzie eta Gureak bezalako enpresen nazionalizazioa exijitzen dogu, sektore osue eta zentro bakoitza bertako langileen kontrolpe demokratikuen izango dalarik.

Gora langile hezitzaileon borroka!
Bertako edo atzerritar, klase bardiñe gara!
Zerbitzu sozial duinen alde nazionalizaziñue langilion kontrolpien!

Jóvenes comunistas de Bizkaia con la lucha del sector de Intervención social

Los GKK-CJC de Bizkaia señalamos y denunciamos la alarmante situación que viven los Centros de Primera Recepción de MENAs, donde las plantillas de educadores y educadoras vivimos una situación límite. Ante todo denunciamos el abandono y violencia institucional al que se somete a miles de menores no acompañados en situación de gran vulnerabilidad.
Pese a que los centros de acogida a menores extranjeros fueron diseñados para un aforo de 60 personas, en la práctica la superpoblación es una realidad escandalosa. La situación insostenible que vivimos las y los educadores, así como los menores a nuestro cargo era totalmente evitable y previsible. No solamente por la superpoblación, sino por la falta crónica de personal especializado y herramientas para atender las situaciones y necesidades individuales de muchos de los jóvenes.

Como ejemplo, en el centro Elgezabal (Amorebieta-Etxano, Bizkaia), diseñado para 60 ocupantes, residen actualmente cerca de 150 menores de edad. Además de esta situación, la falta de personal y herramientas, se le suma la constante entrada y salida de perfiles de jóvenes con problemas de comportamiento que, ante la falta de alternativa por parte de la Diputación Foral de Vizcaya, acaban volviendo a ingresar en los Centros de Primera Acogida, en vez vez de centros especializados y capacitados para este sector de jóvenes. En decir, se les deja abandonados y sin atención individualizada en centros masificados pensados para recién llegados.

En este contexto, las situaciones de violencia son un elemento cotidiano en la vida de los centros, que se ejerce primero entre los propios residentes, de algunos menores a los educadores y que en varias ocasiones acaban salpicando a las y los vecinos colindantes a los centros. Esto se da principalmente por la entrada de perfiles que no son de primera acogida, generando en reiteradas ocasiones la convivencia forzada de la víctima (sea educador o menor) con su agresor. A consecuencia de ello, un buen número de compañeros se encuentran psicológicamente incapacitados para trabajar y necesitan la baja y parar, a pesar de la vocación de muchos de ellos. A esto se le suma la negativa del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano, como de otros, de empadronar a muchos de los jóvenes residentes en los centros, negando a estos jóvenes proletarios desamparados cualquier perspectiva educativa o laboral fuera del trabajo informal que reproduce su situación de marginalidad del resto de la clase obrera.

Hartos de una situación que debía ser denunciada, los trabajadores de Intervención Social de Bizkaia llevamos meses dando una lucha sindical y política. Las y los 4000 compañeros que trabajamos en centros como Elgezabal luchamos por un convenio justo que regule nuestras condiciones de trabajo. Así mismo, los jóvenes comunistas educadores denunciamos a la Diputación Foral de Bizkaia como un agente anti-inmigrante, así como el bloqueo de las negociaciones por parte de la patronal subcontratada del sector que busca desactivar la lucha unitaria de la inmensa mayoría de compañeros y compañeras del sector.

La militancia comunista vizcaína del sector estará en primera línea de combate por la victoria de esta lucha sindical y para aumentar todavía más la organización y conciencia de las plantillas, sin renunciar de ninguna forma a que esta lucha continúe profundizándose, apuntando directamente a la eliminación de todas las subcontratas del sector, a la dotación presupuestaria necesaria y al establecimiento del control obrero de todo el sector, así como de cada centro.

¡Viva la lucha de la Intervención Social!

¡Nativa o extranjera, la misma Clase Obrera!

¡Por la nacionalización de todo el sector bajo control obrero!